VENGSØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 46986393
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 229
Fartøynavn: VENGSØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: 3YJO
Byggeår: 2011
IMO-nummer: 9588782
Primærsamband: 932 F - Belvik-Vengsøy
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 987
Største lengde: 40,62
Fremdriftseffekt: 969 kW
Fartsomr. pass. sert: B
Passasjerantall: 146
PBE/PBE og VTE: 21/10 og 1
Største dypgående: 3,00