REBBENESØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 46981838
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 227
Fartøynavn: REBBENESØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: 3YME
Byggeår: 2011
IMO-nummer: 9589449
Primærsamband: 935 F - Mikkelvik-Bromnes
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 396
Største lengde: 36,04
Fremdriftseffekt: 749 kW
Fartsomr. pass. sert: 2
Passasjerantall: 47
PBE/PBE og VTE: 16 / 4+1
Største dypgående: 3,00