ROSENDAL

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 48321545
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 254
Fartøynavn: ROSENDAL
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: JXTH
Byggeår: 1975
IMO-nummer: 7405936
Primærsamband: 902 F - Forøy - Ågskaret
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 768
Største lengde: 64,30
Fremdriftseffekt: 955 kW
Fartsomr. pass. sert: 2
Passasjerantall: 199
PBE/PBE og VTE: 50
Største dypgående: 4,00