ØRNES

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283211
Telefaks: 99123212
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 222
Fartøynavn: ØRNES
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LLHR
Byggeår: 1993
IMO-nummer: 9081942
Primærsamband: 922 F - Ørnes-Vassdalsvik-Meløysund
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 622
Største lengde: 52,00
Fremdriftseffekt: 960 kW
Fartsomr. pass. sert: D
Passasjerantall: 95
PBE/PBE og VTE: 28
Største dypgående: 3,00