STETIND

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283226
Telefaks: 90210189
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 208
Fartøynavn: STETIND
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LFLR
Byggeår: 1977
IMO-nummer: 7633662
Primærsamband: 999 - Opplag
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 2018
Største lengde: 80,00
Fremdriftseffekt: 2560 kW
Fartsomr. pass. sert: C
Passasjerantall: 200
PBE/PBE og VTE: 49 / 18 og 6
Største dypgående: 4,00