RØSUND

Foto: Ole-Martin Nilsen
Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283228
Telefaks: 90210197
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 250
Fartøynavn: RØSUND
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LEIH
Byggeår: 1977
IMO-nummer: 7601669
Primærsamband: 925 F - Nesna - Nesnaøyene
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 1010
Største lengde: 80,30
Fremdriftseffekt: 955 kW
Fartsomr. pass. sert: 2
Passasjerantall: 212
PBE/PBE og VTE: 50/ 12 og 6
Største dypgående: 3,00