RØST

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283240
Telefaks: 90210952
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 201
Fartøynavn: RØST
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LDWE
Byggeår: 1991
IMO-nummer: 9035709
Primærsamband: 905 F - Svolvær-Skutvik-Skrova
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 2036
Største lengde: 66,20
Fremdriftseffekt: 3680 kW
Fartsomr. pass. sert: C
Passasjerantall: 235
PBE/PBE og VTE: 42 / 11 og 4
Største dypgående: 3,58