SKUTVIK

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283203
Telefaks: 90210192
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 207
Fartøynavn: SKUTVIK
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LGFU
Byggeår: 1972
IMO-nummer: 7214583
Primærsamband: 905 F - Svolvær-Skutvik-Skrova
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 1476
Største lengde: 61,29
Fremdriftseffekt: 1617 kW
Fartsomr. pass. sert: C
Passasjerantall: 200
PBE/PBE og VTE: 30
Største dypgående: 4,00