FYKAN

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283236
Telefaks: 90210331
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 221
Fartøynavn: FYKAN
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LLDJ
Byggeår: 1993
IMO-nummer: 9081966
Primærsamband: 923 F - Sund-Horsdal-Sørarnøy
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 592
Største lengde: 52,00
Fremdriftseffekt: 956 kW
Fartsomr. pass. sert: Havområde klasse D
Passasjerantall: 95
PBE/PBE og VTE: 28
Største dypgående: 3,00