BOGØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283205
Telefaks: 95466412
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 225
Fartøynavn: BOGØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LMDX
Byggeår: 1973
IMO-nummer: 7325459
Primærsamband: 999 - Opplag
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 622
Største lengde: 49,00
Fremdriftseffekt: 749 kW
Fartsomr. pass. sert: 2
Passasjerantall: 97
PBE/PBE og VTE: 26 / 6+3
Største dypgående: 3,31