OFOTEN

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283250
Telefaks: 90210997
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 287
Fartøynavn: OFOTEN
Fartøytype: Hurtigbåter
Kallesignal: LIRN
Byggeår: 1997
IMO-nummer: 9157818
Primærsamband: 985 H - Bodø-Væran
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 387
Største lengde: 35,00
Fremdriftseffekt: 2560 kW
Fartsomr. pass. sert: 4
Passasjerantall: 195
PBE/PBE og VTE: 0
Største dypgående: 2,00