SALTEN

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 48125822
Telefaks: 41584542
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 286
Fartøynavn: SALTEN
Fartøytype: Hurtigbåter
Kallesignal: LMFM
Byggeår: 2003
IMO-nummer: 9281061
Primærsamband: Kaldt opplag Bodø (Hurtigbåt)
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 539
Største lengde: 41,30
Fremdriftseffekt: 4640 kW
Fartsomr. pass. sert: Passasjerfartøy kl A (HSC)
Passasjerantall: 212
PBE/PBE og VTE: 0
Største dypgående: 1,54