KVÆNANGEN

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99485735
Telefaks: 99485736
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 279
Fartøynavn: KVÆNANGEN
Fartøytype: Hurtigbåter
Kallesignal: LNNM
Byggeår: 2005
IMO-nummer: 9353929
Primærsamband: 975 H - Skjærvøy-Kvænangen
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 142
Største lengde: 23,16
Fremdriftseffekt: 1495 kW
Fartsomr. pass. sert: 4
Passasjerantall: 46
PBE/PBE og VTE: 1
Største dypgående: 0,00