HELGØY

Foto: Ole-Martin Nilsen
Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99485750
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 215
Fartøynavn: HELGØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LHOJ
Byggeår: 1978
IMO-nummer: 7721184
Primærsamband: 934 F - Hansnes-Stakkvik
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 874
Største lengde: 46,66
Fremdriftseffekt: 735 kW
Fartsomr. pass. sert: D
Passasjerantall: 104
PBE/PBE og VTE: 24 PBE / 5 PBE + 3 VTE
Største dypgående: 4,00