MALANGEN

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99485721
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 213
Fartøynavn: MALANGEN
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LLKU
Byggeår: 2001
IMO-nummer: 9247003
Primærsamband: 916 F - Vannøy-Hansnes-Karlsøy
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 2878
Største lengde: 79,30
Fremdriftseffekt: 2692 kW
Fartsomr. pass. sert: B
Passasjerantall: 200
PBE/PBE og VTE: 62 og 21/6
Største dypgående: 4,00