VARDEHORN

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 97056673
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 249
Fartøynavn: VARDEHORN
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LLAE
Byggeår: 1999
IMO-nummer: 9210622
Primærsamband: 906 F - Drag-Kjøpsvik
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 2299
Største lengde: 112,00
Fremdriftseffekt: 2560 kW
Fartsomr. pass. sert: 2
Passasjerantall: 299
PBE/PBE og VTE: 120/ 57 og 10
Største dypgående: 3,30