LYNGEN

Foto: Olaf Horsevik
Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 90206914
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 236
Fartøynavn: LYNGEN
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LLWM
Byggeår: 2001
IMO-nummer: 9260873
Primærsamband: 907 F - Bognes-Skarberget
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 2055
Største lengde: 88,16
Fremdriftseffekt: 1786 kW
Fartsomr. pass. sert: 2 - Beskyttet farvann
Passasjerantall: 250
PBE/PBE og VTE: 75
Største dypgående: 3,63