HUFTARØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 90856669
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 269
Fartøynavn: HUFTARØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LEWQ
Byggeår: 2018
IMO-nummer: 9825805
Primærsamband: 966 F - Halhjem - Sandvikvåg
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 7245
Største lengde: 134,00
Fremdriftseffekt: 7290 kW
Fartsomr. pass. sert: FO2 Sertifisert EU-D
Passasjerantall: 545
PBE/PBE og VTE: 180
Største dypgående: 4,75