NESØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 95240112
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 288
Fartøynavn: NESØY
Fartøytype: Hurtigbåter
Kallesignal: 3YZF
Byggeår: 2015
IMO-nummer: Legges inn
Primærsamband: 994 H - Hurtigbåtrute i Lurøy
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 86
Største lengde: 22,30
Fremdriftseffekt: 954 kW
Fartsomr. pass. sert: 4
Passasjerantall: 48
PBE/PBE og VTE: 0
Største dypgående: 1,25