GJERØY

Foto: Peter Fagerwing
Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 91668001
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 295
Fartøynavn: GJERØY
Fartøytype: Hurtigbåter
Kallesignal: LMDL
Byggeår: 2002
IMO-nummer: 9287869
Primærsamband: 988 H - Hurtigbåtrute i Rødøy
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 158
Største lengde: 25,04
Fremdriftseffekt: 1440 kW
Fartsomr. pass. sert: 4
Passasjerantall: 80
PBE/PBE og VTE: 4
Største dypgående: 1,70