LØDINGEN

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 45902801
Telefaks: 45902804
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 264
Fartøynavn: LØDINGEN
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LCLF
Byggeår: 2012
IMO-nummer: 9607409
Primærsamband: 908 F - Lødingen-Bognes
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 5651
Største lengde: 93,00
Fremdriftseffekt: 2430 kW
Fartsomr. pass. sert:
Passasjerantall: 390
PBE/PBE og VTE: 120/12
Største dypgående: 4,20