KVALØY

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99485755
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 260
Fartøynavn: KVALØY
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: 3YJT
Byggeår: 2011
IMO-nummer: 9588794
Primærsamband: 960 F - Småge-Orta-Sandøya-Finnøya-Ona
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 987
Største lengde: 40,62
Fremdriftseffekt: 969 kW
Fartsomr. pass. sert: B
Passasjerantall: 147
PBE/PBE og VTE: 21
Største dypgående: 3,00