Info om rabattkort Informasjon om ulike rabattkort-ordninger er lagt ut i venstremenyen under "Takstinformasjon - Rabattkort".

Klikk her for å komme dit direkte.