Opphør av ruten Svolvær - Skutvik fra 1.september 2014 Nordland Fylke har bestemt at fra og med 1/9-14 skal fergesambandet Svolvær-Skutvik legges ned.
Dette skal i fremtiden kun være operativ i sommermånedene juni, juli og august.

Fergen vil fra 1/9 kun trafikkere Svolvær – Skrova.

Dette til info.