Betalingsordningen AutoPASS for ferje innføres fra 1. januar 2019 Avvikling av gammel ordning og innføring av ny betalingsordning: AutoPASS-for ferje

Gamle fergekort vil fases ut, og nye kort vil kun bli mulig å bestilles via www.autopassferje.no Overgangsordninger fra Staten vegvesen for gamle kort ligger vedlagt under.

Kortsamband:
Dagens verdikort kan brukes t.o.m 30.06.2019.  Påfylling av ny verdi på dagens verdikort stanses imidlertid 30. mars 2019. Kunder som ønsker å få refundert restverdien i verdikortet før denne er oppbrukt, må kontakte ferjeselskapet som har utstedt kortet.

Dagens storbrukerkort kan brukes t.o.m. 31.03.2019, men det anbefales at bedrifter tegner ny AutoPASS-ferjeavtale i god tid.

I kortsamband gjelder fortsatt Riksregulativet for ferger som før, og det tas fortsatt betalt for passasjerer.

Brikkesamband (Halhjem-Sandvikvåg, Bognes-Skarberget, Drag-Kjøpsvik):
Dagens verdikort kan kun brukes t.o.m 31.01.2019

I brikkesamband gjelder AutoPASS-regulativet, og det tas kun betalt for kjøretøy. Pris for kjøretøy er økt noe i forhold til Riksregulativet.

AutoPASS-ferjekort benyttes på ferjesamband med passasjerbetaling og AutoPASS-brikker der det bare betales for kjøretøyet. Oversikt over hvilke samband dette gjelder finner du på www.autopassferje.no Ordningen med AutoPASS brikkebetaling er forventet å være fullført i de fleste fergesamband innen 2025.

Innføring av ny betalingsordning: AutoPASS-for ferje

AutoPASS for ferje startes opp 1. januar 2019 og skal erstatte dagens nasjonale ordning med verdikort og storbrukerkort. I den nye betalingsordningen blir det mulig å betale med AutoPASS-ferjekort eller AutoPASS-brikke som begge er knyttet til en sentral AutoPASS-ferjekonto. 

Anskaffelse av AutoPASS-ferjekort og AutoPASS-brikker med full rabatt

  • AutoPASS-ferjekort blir tildelt og utsendt i forbindelse med opprettelse av AutoPASS-ferjekonto.
  • AutoPASS-brikker fås hos et bompengeselskap, se www.autopass.no for informasjon og oversikt over brikkeutstedere.
  • De som allerede har brikke montert i bilen trenger kun å opprette en AutoPASS-ferjekonto i tillegg om de ønsker rabatt ut over 10% . Brikkenummeret hentes automatisk inn ved regisrering av kjøretøyet.

Opprettelse av AutoPASS-ferjekonto

Inngåelse av avtale, opprettelse av AutoPASS-ferjekonto og innbetaling av forskudd skjer via www.autopassferje.no. Private kan knytte to kjøretøy til en avtale, og betaler ett forskuddsbeløp. Bedrifter kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til avtalen, og må betale ett forskudd per kjøretøy. Se www.autopassferje.no for veiledning. 

Via "Min side" på www.autopassferje.no kan kvitteringer og oversikt over reiser hentes ut.
Dersom du er uenig i en transaksjon, må du henvende deg til post@autopassferje.no

Etter overgangsordninger vil det for kortsamband kun være mulig å oppnå rabatt for ferger gjennom AutoPASS-ferjeavtale. For brikkesamband vil brikker uten avtale gi 10% rabatt. Fullpris for våre samband finner du på denne nettsiden under Ruteinfo.

Der det har vært tilbudt periodekort for person vil dette fremdeles kunne fylles på som et lokalt produkt.

Informasjon

For mer informasjon se www.autopassferje.no eller kontakt driftselskapet på e-post post@autopassferje.no

Troms fylke er ikke med i AutoPASS-for ferje ordningen.


Relaterte lenker og dokumenter:
PDF 2018_Refusjon av gamle fergekort
PDF AutoPASS-regulativ for ferjetakster gjeldende fra 01.01
PDF Overgangsordninger
PDF Riksregulativ for ferjetakster gjeldende fra 01.01