Passasjerbegrensninger på ferjesambandet Bodø-Moskenes-Værøy-Røst Til informasjon:

Passasjerbegrensninger på ferjesambandet Bodø-Moskenes-Værøy-Røst

 

Fartøyene operer med en passasjerkapasitet på 230 stykker på dette sambandet på grunn av smittevernstiltak og lang reisetid på sambandet.

Som følge av begrensningene, vil kjøretøy med passasjerer prioriteres fremfor gående passasjerer uten kjøretøy. Det innebærer at en dessverre kan bli nektet adgang på grunn av at kapasiteten er full.

Det er ikke mulig for reisende uten kjøretøy å forhåndsbestille billett på ferjene. Vi anbefaler å møte opp minst 45 minutter før avgang og så er det registrering i det man går om bord.