Svolvær - Skutvik - Skrova med i nasjonalt FerjeKort
THN FerjeKort
Viktig informasjon om bytte av kort i sambandet Svolvær – Skutvik – Skrova

Torghatten Nord (THN) er medlem av nasjonalt FerjeKort. Fra 1. desember utvides samarbeidet til også å inkludere sambandet Svolvær – Skutvik – Skrova. Dette betyr at ditt gamle magnetstripekort ikke lengere kan brukes på sambandet.

 

Gammelt kort kan leveres til billettør med vedlagte skjema, eller sendes i posten til:

Torghatten Nord AS
Postboks 2380
9271 Tromsø

THN FerjeKort kan brukes på alle fergesamband som inngår i nasjonalt FerjeKort, på tvers av alle fergeselskap.
Se www.ferjekort.no for hvilke samband dette gjelder i Norge.

 

Vi gjør oppmerksom på at påfylling og refusjon av THN FerjeKort, kun kan gjøres av Torghatten Nord.
Følgende THN samband er inkludert i nasjonalt FerjeKort per 01. desember 2016

  • Lødingen – Bognes
  • Drag – Kjøpsvik
  • Bognes – Skarberget
  • Melbu – Fiskebøl
  • Svolvær – Skutvik – Skrova
  • Bodø – Værøy – Røst – Moskenes
  • Småge - Orta - Sandøya - Finnøya - Ona

Resterende av våre samband i Nordland vil integreres i samarbeidet 1. januar 2017.

I tillegg til normal kontantbetaling, er også følgende betalingsmidler gyldige:
           


Relaterte lenker og dokumenter:
PDF Bytteskjema