Takstregulativ Ferge Pris for den aktuelle strekning finner du på forsiden i
Ruteinfo og priser - Ferger under egne arkfaner.

Rabattordning for ferge:

www.autopassferje.no

Verdikort for kjøretøy, MC – 8M, innbetalingsbeløp kr. 3.700,-

Verdikort for kjøretøy 8,01 – 17,50 M, innbetalingsbeløp kr. 14.800,-
Verdikort for kjøretøy 17,51 – 22 M, innbetalingsbeløp kr. 28.000,-

Ved kjøp av verdikort oppnås 50 % rabatt på kjøretøy i samme lengdegruppe eller lavere, og 17 % rabatt på passasjerer.

 

www.tromskortet.no 

 

Moderasjonsbestemmelser:

Kjøretøy over 6 meter og tilhenger takstberegnes som ett kjøretøy, dvs. kjøretøyets samlede lengde bestemmer takstgruppen.

Kjøretøy under 3501 kg og tilhenger betaler enkel takst dersom kjøretøy og tilhenger samlet er under 6 m. Kjøretøy under 3501 kg og som er under 6 m betaler dobbel takst for kjøretøy dersom kjøretøy og tilhenger samlet er under 10 m. Dersom samlet lengde er over 10 m, betales tredobbel takst. Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet som drar tilhenger, takseres også etter dette prinsippet. Ved bruk av rabattkort betales hhv. det dobbelte/tredobbelte av rabattert takst. 

For samband under Riksregulativet for ferjetakst 2021, hvor det fortsatt er betaling for passasjerer gjelder følgende:

Honnørbillett – 50 % rabatt.  Personer som reiser i følge med en person som fremviser legitimasjonskort der kommunen har bekreftet at vedkommende har behov for ledsager, reiser gratis.

Vernepliktige gis 50% rabatt på persontakst, mot legitimasjon.

Fri befordring:  Pasient på båre, passasjerer med ledsagerbevis, barn under 4 år, barnevogner, sykler, reisegods inntil 50 kg.

Priser ferger Troms fylke se https://www.tromskortet.no/ferger/category2120.html

Riksregulativet er i PDF-format.
Dette krever at du har installert Adobe Acrobat Reader på maskinen.
Har du ikke det, kan du laste ned programmet gratis ved å klikke her.


Relaterte lenker og dokumenter:
PDF AutoPASS-regulativ for ferjetakster 1. jan 2021
PDF AutoPASS-regulativ for ferjetakster 1. juli 2021
PDF Informasjon om AutoPASS-regulativ for ferjetakster 2021 og Riksregulativ for ferjetakster 2021
PDF Pris AutoPASS-regulativ for ferjetakster 1. jan 2021 6% mva
PDF Pris AutoPASS-regulativ for ferjetakster 1. jan 2021 ekskl mva
PDF Pris AutoPASS-regulativ for ferjetakster NULLUTSLIPP 1. jan 2021 6% mva
PDF Pris Riksregulativ for ferjetakster 1. jan 2021 6% mva
PDF Pris Riksregulativ for ferjetakster 1. jan 2021 ekskl mva
PDF Pris Riksregulativ for ferjetakster NULLUTSLIPP 1. jan 2021 6% mva
PDF Riksregulativ for ferjetakster 1. jan 2021