Alle samband i Nordland driftet av Torghatten Nord bruker nå nasjonalt FerjeKort
Torghatten Nord (THN) er medlem av nasjonalt FerjeKort. Fra 1. januar utvides
samarbeidet til også å inkludere resterende samband i Nordland fylke. Dette betyr at ditt gamle magnetstripekort ikke lengere kan brukes etter dette.

Se nfk.no for mer informasjon

 

THN FerjeKort kan brukes på alle fergesamband som inngår i nasjonalt FerjeKort, på tvers av alle fergeselskap.
Se www.ferjekort.no for hvilke samband dette gjelder i Norge.

 

Vi gjør oppmerksom på at påfylling og refusjon av THN FerjeKort, kun kan gjøres av Torghatten Nord.


Følgende THN samband i Nordland bruker nasjonalt FerjeKort per 01. januar 2017 

Nfk FerjeKort kan kjøpes og fylles på i følgende samband:

THN FerjeKort kan kjøpes og fylles på i følgende samband:

 • Melbu-Fiskebøl
 • Jektvik-Kilboghavn
 • Forøy-Ågskaret
 • Lødingen-Bognes
 • Drag-Kjøpsvik
 • Bognes-Skarberget
 • Svolvær-Skutvik-Skrova
 • Bodø-Værøy-Røst-Moskenes
 • Festvåg–Misten
 • Sund-Horsdal-Sørarnøy
 • Ørnes-Meløysund-Vassdalsvik
 • Rødøybassenget

 

Magnetstripekort kan leveres til billettør med vedlagte skjema, eller sendes i posten til:

Torghatten Nord AS
Postboks 2380
9271 Tromsø

 

Storbrukerkunder som ikke har mottatt nye kort bes tas kontakt med firmapost@thn.no

 

I tillegg til normal kontantbetaling, er også følgende betalingsmidler gyldige: 


Relaterte lenker og dokumenter:
PDF Refusjon ved bytte til Nfk FerjeKort
PDF Refusjon ved bytte til THN FerjeKort