MELØYTIND

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283248
Telefaks: 90210996
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 283
Fartøynavn: MELØYTIND
Fartøytype: Hurtigbåter
Kallesignal: LIPV
Byggeår: 1997
IMO-nummer: Ikke krav
Primærsamband: 995 H - Hurtigbåtrute i Visten
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 58
Største lengde: 19,95
Fremdriftseffekt: 730 kW
Fartsomr. pass. sert: 4
Passasjerantall: 48
PBE/PBE og VTE: 0
Største dypgående: 2,00