Opphør av ruten Svolvær - Skutvik fra 1.september 2014 Nordland Fylke har bestemt at fra og med 1/9-14 skal fergesambandet Svolvær-Skutvik legges ned.
Dette skal i fremtiden kun være operativ i sommermånedene juni, juli og august.

Fergen vil fra 1/9 kun trafikkere Svolvær – Skrova.

Dette til info.

Sist oppdatert: 14.09.2015 10:03
Publisert: 26.08.2014 09:00