Plassgaranti booking Plassgaranti er et pristillegg som kommer i tillegg til ordinære billettpriser ved forhåndsbestilling av reise. Hvor mye dette utgjør av din billett kan du se under. Dette tillegget gjelder ved forhåndsbestilling av plass på enkelte fergestrekninger.
Dette gjelder ikke ved forhåndsbestilling på våre hurtigbåtsamband.

Pris plassgaranti Bodø - Værøy - Moskenes 2017
Kr. 0,- for kjøretøy inntil 6 meter til/fra Værøy og Røst
Kr. 160,- for kjøretøy over 6 meter til/fra Værøy og Røst
Kr. 100,- Bodø - Moskenes for kjøretøy opp til 6 meter
Kr. 350,- Bodø - Moskenes for kjøretøy over 6 meter

Pris plassgaranti Svolvær - Skrova 2017 
Kr. 0,- for kjøretøy til/fra Skrova

I tillegg til samband nevnt over, er det forhåndsbooking kun for busser i følgende samband i tidsrommet 1. juni - 31. august:

  • Jektvik - Kilbogham
  • Forøy - Ågskaret
  • Lødingen - Bognes
  • Refsnes - Flesnes
  • Skarberget - Bognes
  • Drag - Kjøpsvik

Pris plassgaranti pr buss kr.  210,-

NB! Plassgaranti hurtigbåt, kr. 0,-

Dersom rekvisisjon benyttes, følger et fakturagebyr på kr. 75

Kontaktinformasjon / Contact us:
E-post / E-mail:
firmapost@torghatten-nord.no
Telefon / Telephone +47 906 20 700
Booking department: Tel. +47 908 20 700