Alle ruteavvik

 Beredskapsrute Jektvik-Stokkvågen-Kilboghamn-Sørfjorden f.o.m. 19.09.18
 18.09.2018

 Hurtigbåtrute 9 i Troms. Skjervøy-Kvænangen og Vorterøy
 18.09.2018

 Torghatten Nord informerer om ekstra anløp av Moskenes tirsdag 18.09.2018
 14.09.2018