Alle ruteavvik

 18-581 Drag - Kjøpsvik
 24.07.2017

 Fergerute 18-751 Svolvær - Skrova - Skutvik
 23.07.2017

 Økt kapasitet i sambandet Jektvik-Kilboghamn
 16.07.2017

 Hurtigbåtrute NEX 2, Bodø-Svolvær
 14.07.2017